12.2.2018

Kasperissa voidaan seurata nyt myös IFRS 16:n mukaista laskentaa. Toiminnallisuus on lisätty Kasperin kehitysversioon 12/2017 ja sitä kehitetään edelleen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Ohjelma laskee sopimustietojen perusteella sopimuksen nykyarvon ja raportoi siihen liittyvät tiedot kuukausitasolla. Vuokrankorotus voi olla prosenttiperusteinen tai indeksiin sidottu. Mikäli sopimuskaudella tulee muutoksia, laskee ohjelma muutoshetken nykyarvon muutosten kautta kertakorjauksen velkaan ja käyttöomaisuuden arvoon. Kaikista kuukauden tapahtumista saadaan tiliöity IFRS-oikaisutosite, joka normaalisti oikaisee FAS-tilinpäätöksen luvut IFRS:n mukaisiksi.

[Lue lisää...]