Kasperin käyttöönotto

Espina tarjoaa asiakkailleen tukea Kasperin käytössä koko sen elinkaaren ajan. Hyvin suunniteltu käyttöönotto ja koulutus auttavat pääsemään alkuun uuden ohjelmiston kanssa. Käyttöönoton jälkeen Espinan tukipalvelu auttaa tarpeen mukaan niin ohjelmiston käytössä kuin käyttöomaisuuskirjanpitoon liittyvien erityiskysymystenkin kanssa.

Kasperin käyttööotto etenee projektiluonteisesti, mutta projektit ovat tyypillisesti pieniä; Kasperi-käyttöönottoprojektin laskutettava työmäärä on keskimäärin 2-3 työpäivää, sisältäen seuraavat työvaiheet:

 • aloituspalaveri, jossa käydään läpi mm. käyttöomaisuuslaskennan nykytilanne yrityksessä, mahdolliset nykyiset ongelmakohdat ja tekninen asennusympäristö
 • käyttöomaisuustietojen konversio vanhasta järjestelmästä tai excel-taulukosta
 • tietojen täsmäytys kirjanpitoon ja verotukseen sekä konversion dokumentointi
 • ohjelmiston asennus (on-premise tai pilvipalvelu)
 • käyttöönottokoulutus

Käyttöönoton jälkeen järjestämme lisäkoulutusta kulloisenkin tarpeen mukaan.

Käyttöomaisuustietojen konversiot

Käyttöomaisuusohjelman vaihtuessa koko laskentahistoria tulee lähtökohtaisesti siirtää. Espinalla on laaja kokemus konversioista: vuosien varrella olemme konvertoineet Kasperiin yli 1000 yrityksen käyttöomaisuustiedot ja meillä on valmiit konversiorutiinit kaikkiin yleisimmin käytössä oleviin järjestelmiin. Usein konversiot tehdään myös yhdistelemällä erilaisia aineistoja: vanhassa järjestelmässä on ehkä seurattu vain suunnitelman mukaiset poistot ja EVL-poistojen seuranta on hoidettu Excel-taulukoissa.

Espinalla on valmiit konversiorutiinit mm. seuraaviin järjestelmiin:

 • Comax
 • Economa
 • Efekto
 • Fenix
 • HansaWorld
 • Infor M3 (Movex)
 • Innovo
 • Intime
 • InWintarie
 • Kompi
 • Lasso
 • Microsoft AX
 • Microsoft NAV
 • Microsoft Excel (ja muut taulukkolaskentaohjelmat)
 • Oscar
 • Personec
 • SAP
 • Scala
 • Sonet
 • Teho
 • Tikon
 • Uniform
 • Visma Econet
 • Visma L7
 • Visma Nova